ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) นขต.พล.พัฒนา 4 ประจำปี 2562

➡️เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 08.30 น.
พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) ของหน่วยขึ้นตรง กองพลพัฒนาที่ 4 ประจำปี 2562 และการตรวจสภาพความพร้อมรบ โดยในการดำเนินการฝึก พล.พัฒนา 4 ได้จัดตั้ง กอ.ฝึก โดยบูรณาการการฝึกแบบรวมการ ทำการฝึกร่วมกันระหว่างหน่วย พล.พัฒนา 4 และ นขต.พล.พัฒนา 4 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีความประสานสอดคล้องตามภารกิจในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ณ​ พื้นที่ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง​ จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.