ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.พัฒนา 4 เข้าร่วมกิจกรรม”จิตอาสา​ เรา​ ทำความดีด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)​ อ.เมือง​ จ.นครศรีธรรมราช

“ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.พัฒนา 4”

➡️ เมื่อ 30 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น.
คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 4 มอบหมายให้ พ.อ.หญิง จิดาภา เนียมรินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยสมาชิก ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.พัฒนา 4 เข้าร่วมกิจกรรม”จิตอาสา​ เรา​ ทำความดีด้วยหัวใจ” ในการ​พัฒนาทำความสะอาดและขุดลอกคูคลอง โดยมี คุณแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.4 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)​ อ.เมือง​ จ.นครศรีธรรมราช

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.