พล.พัฒนา 4 เชิญร่วมปั่น!! กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการสร้างบ้านผู้ประสบอัคคีภัย 20’เม.ย.62

🌟🌟(ประกาศ)ประกาศ(ประกาศ)🌟🌟
#ชมรมจักรยาน พล.พัฒนา 4 ขอเชิญชวนกำลังพล ครอบครัวและบุคคลภายนอกสมาชิกชมรมทุกๆชมรม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพครั้งที่ 12 และร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการสร้างบ้านให้กับ นางราตรี พงศ์พิพัฒน์ ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 62 โดยมีรายละเอียดดังนี้
🚩กำหนดการ
-เวลา 06.00 น. พร้อม
-เวลา 06.30 น. เริ่มออกปั่น
🚩เส้นทางรวม 22 กม.
🚩วัตถุประสงค์
– ให้ กพ.ครอบครัวและสมาชิกออกกำลังกายร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
– ให้มีความรู้จักมักคุ้นสานสัมพันธไมตรีต่อกันระหว่างข้าราชการทหารกับประชาชนหรือองค์กรอื่นๆ
– ร่วมรับประทานอาหารเช้ามอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการสร้างบ้านให้กับ นางราตรี พงศ์พิพัฒน์
💂ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
….ขอบคุณครับ…

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.