พล.พัฒนา 4 เร่งซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในห้วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น.
พล.พัฒนา 4 ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์(กองร้อย 3 มิติ)ในการปฏิบัติหน้าที่ห้วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 62 ณ บริเวณคลัง สป.5 ของหน่วยภายในค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.