ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งแก่ประชาชน ภายในพื้นที่ ต.ลำสินธิ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 24’เม.ย.62

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.