ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 6’พ.ค.62 ณ ศาลาประชาคม อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

➡️เมื่อ 6 พ.ค. 62 เวลา 16.00 น.
พล.ต. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ และกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วย พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานฯ ณ ศาลาประชาคม อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมดังนี้
– พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
– ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีฯ ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.