ผบ.ช.พัน.401 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับการตรวจจาก รอง.มทภ.4 ณ ห้องอบรมหน่วยฝึก ช.พัน.401 ค่ายอภัยบริรักษ์ 

พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์  ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เพื่อเตรียมการพร้อมทั้งอบรมทหารใหม่ ณ ห้องอบรมหน่วยฝึกฯ  ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4  ค่ายอภัยบริรักษ์  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง  เมื่อวันที่ 9 พ.ค.62

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.