พล.พัฒนา 4 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่มาศึกษาดูงานการเพาะเห็ดนางฟ้า #โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ

พล.พัฒนา 4 โดยร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังพลปฏิบัติงาน โรงเรือนเพาะเห็ด โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมาศึกษาดูงานการเพาะเห็ดนางฟ้า และสาธิตการผสมก้อนเชื้อเห็ดร่วมกับนักเรียน

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.