พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา หน่วยฝึกทหารใหม่ #ค่ายรัตนพล

พ.อ.กฤษดา ​ เรืองจุ้ย​ เสธ.กรมพัฒนา​ 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมทั้งประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อ 14 พ.ค.62 เวลา 09.00 น.

#การได้รับการฝึกทหารใหม่ เป็นโอกาสและทำหน้าที่ ที่สำคัญของผู้ชายไทย ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช 2547 ซึ่งบัญญัติว่า “ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน” จึงขอให้น้องๆ ทหารทุกคนจงมีความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทย เพื่อตอบแทนบุญคุณผืนแผ่นดินอย่างแท้จริง
สำหรับการประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่นั้นเป็นการสร้าง ขวัญ กำลังใจ ให้แก่กำลังพลที่มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบด้านการฝึกทหาร อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ทหารใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ครูฝึกทหารทุกนายพร้อมจะอยู่เคียงข้างน้องคนเล็กของกองทัพบก “เสมือนครอบครัวเดียวกัน”

   

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.