ด้วยความห่วงใย!! พัน.พัฒนา 4 จัดชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ หากเกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติห้วงการเกิดลมมรสุม โดยเร่งด่วน

เมื่อ 12 ก.ค.62  เวลา 10.00 น.

พ.ท.วัชรพงษ์ ก้านลำภู ผบ.พัน.พัฒนา 4 มอบหมายให้ ร.ต.ปัญญ์พิภัช ทิพย์พงษ์ ทำการแทน ฝอ.5 พัน.พัฒนา 4 จัดชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ หากเกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติห้วงการเกิดลมมรสุมในพื้นที่ สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.