ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธาน #พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ แก่หน่วยขึ้นตรง พล.พัฒนา 4 เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป

เมื่อ 5 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น.

พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานใน #พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานฯ ให้กับ ร้อย.นขต.บก.พล.พัฒนา 4 และ นขต.พล.พัฒนา 4 เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ณ บก.พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.