รับตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ประจำปี 2562 ณ ค่ายรัตนพล โดยมี พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ หน.อบรม กอศจ.ยศ.ทบ. เป็น หน.ชุดตรวจฯ

เมื่อ 04 ก.ค. 62 เวลา 08.00 ​​น.

พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย รักษาราชการแทน รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมต้อนรับคณะรับตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ประจำปี 2562 เพื่อตรวจกิจการ อศจ.พล.พัฒนา 4 โดยมี พ.อ.อัครินทร์ กำใจบุญ หน.อบรม กอศจ.ยศ.ทบ. เป็น หน.ชุดตรวจฯ ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.