ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ฝึกการใช้งานของเรือยางส่งข้าม 15 คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคุ้นเคยในการช่วยเหลือประชาชน

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้สั่งการให้กำลังพล ร่วมฝึกการใช้งานของเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคุ้นเคย ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.