ศูนย์บริการจิตอาสาค่ายอภัยบริรักษ์ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ

เมื่อ 1 ส.ค. 62

พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4/รอง หน.ค่ายอภัยบริรักษ์ ( ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 และ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ) นำกำลังพล ศูนย์บริการจิตอาสาค่ายอภัยบริรักษ์ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตาม “โครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ร่มเมือง-ลำปำ) จังหวัดพัทลุง ณ พื้นที่ ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.