ชป.กร.พัน.พัฒนา ๔ (ขุนอาสา ๔๓๘) กับบรรยายพิเศษเรื่อง การเสริมสร้าง อุดมการณ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของ ร.9 สู่ ร.10 (ดิน น้ำ ป่า คน)

เมื่อ 4 ส.ค.62

หน่วย ชป.กร.พัน.พัฒนา ๔ (ขุนอาสา ๔๓๘) #วิทยากรสร้างเสริมอุดมการณ์ บรรยายเรื่อง การเสริมสร้าง
อุดมการณ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของ ร.9 สู่ ร.10 (ดิน น้ำ ป่า คน) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสำนึกในความรักของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ประชาสัมพันธ์และแนะนำการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ ณ ห้องอบรมขุนพลแก้ว 2  ร้อย.บก.กรม.พัฒนา 4  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา

หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
– แกนนำเยาวชนญาลันนันบารูจาก 3 อำเภอ จังหวัดสงขลา
– ข้าราชการ 4 คน
– ผู้นำชุมชน 2 คน
– กลุ่มแกนนำเยาวชนฯ 130 คน

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.