ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 4 ฝึกทบทวนการใช้เครื่องมือ เพิ่มความชำนาญในการใช้ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

เมื่อ 4 ส.ค.62, ณ พล.พัฒนา 4

ร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุนกองพลพัฒนาที่ 4 ได้ดำเนินการจัดกำลังพลฝึกทบทวนการใช้เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ในการเข้าระงับเหตุเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้กำลังพลเกิดความชำนาญในการใช้ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.