ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่ปกคลุมกีดขวางทางน้ำ #คลองไทรห้อย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการพัฒนาสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่ปกคลุมกีดขวางทางน้ำ ณ คลองไทรห้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.