ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้ให้การสนับสนุน รถโกยตักแขนยาว ปฏิบัติงาน ขุดลอกตะกอนดินที่ทับถมในบ่อสูบน้ำ และทางเข้าบ่อสูบน้ำ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำบริการให้กับเกษตรกรได้ ตามที่ อบตลำปำ ขอรับการสนับสนุน เรียบร้อย

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.