ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4 เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ปีงบ 63

เมื่อ 7 พ.ย.62 เวลา 10.00 น.
พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ บก.พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.