กองพันทหารช่างที่ 401.. เปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่ พร้อมชี้แจงระบบการฝึกและสิทธิประโยชน์ ให้ผู้ปกครอง รวมถึงญาติทหารใหม่ได้ทราบ

เมื่อ 1 พ.ย.62, 1030 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้ต้อนรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/62 และได้เปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่และสถานที่ต่างๆทีเกี่ยวข้อง เช่น โรงนอน,โรงเลี้ยง,ห้องน้ำและสถานที่ฝึก ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ชี้แจงให้ผู้ปกครอง รวมถึงญาติทหารใหม่ได้ทราบถึงระบบการฝึก ,สิทธิประโยชน์ สภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่ เพื่อให้ครอบครัวญาติทหารใหม่เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่และระบบการฝึกใหม่ของ ทบ. ณ หน่วยฝึก ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ จ.พัทลุง

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.