กองพันทหารช่างที่ 402 .. เปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่ พบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ พร้อมชี้แจงถึงความเป็นอยู่/ระบบการฝึก และพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในหน่วยฝึก

เมื่อ 1 พ.ย.62  เวลา 11.00

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้พบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ ที่มาเยี่ยมทหารใหม่ในวันรายงานตัววันแรก และอธิบายถึงความเป็นอยู่ การฝึก เพื่อให้ญาติได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของลูกหลานที่มาเป็นทหาร และพาเยี่ยมชมสถานที่โรงนอน ห้องน้ำห้องส้วม โรงเลี้ยง ว่าเมื่อทหารใหม่เข้ามาแล้วมีการเป็นอยู่อย่างไร ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.