รอง ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยขึ้นตรง พล.พัฒนา 4 รับผิดชอบภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

เมื่อ 6 พ.ย. 62 เวลา 09.30
พ.อ.สิรภพ. ศุภวานิช รอง ผบ.พล.พัฒนา 4(2) เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ นขต.พล.พัฒนา 4 รับผิดชอบภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ณ ศาลาทรงงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.