กรมพัฒนา 4 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจคลัง สป.2,4 สป. 5 ตรวจนับกระสุนเพื่อป้องกันและแก้ไขความ คลาดเคลื่อนทางบัญชี, ที่เก็บ ณ คลัง สป.5 และคลังสป.2,4 ร้อย.บก.กรมพัฒนา 4 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.