พัน.พัฒนา4 เพิ่มมาตรการปราบกราม/สำรวจพื้นที่ที่เป็นป่ารัศมีรอบๆ ค่าย ซึ่งอาจจะใช้เป็นที่มั่วสุมลักลอบกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของพลทหารกองประจำการ และวัยรุ่นรอบค่าย พร้อมได้กำชับกวดขันอย่างเคร่งครัด

เมื่อ 12 พ.ย.62

ผบ.พัน.พัฒนา4 ได้สั่งการฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่ของ ร้อย.นขต.พัน.พัฒนา4 สำรวจพื้นที่ที่เป็นป่ารัศมีรอบๆ ค่าย ซึ่งอาจจะใช้เป็นที่มั่วสุมลักลอบกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของพลทหารกองประจำการ และวัยรุ่นรอบค่าย พร้อมได้กำชับกวดขัน ผบ.ร้อย. และ ผบ.มว. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อย.นขต.ฯ หมุนเวียนกันตรวจสอบและกำกับดูแลพลทหารกองประจำการในสังกัดของหน่วยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรการปราบกรามไม่ให้กระทำความผิด และมั่วสุมต่อไป

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.