พล.พัฒนา 4 เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

พล.พัฒนา 4 เตรียมความพร้อม/พร้อมตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติ ในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#กองพลพัฒนาที่4 #ค่ายรัตนพล

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.