สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ กองพลพัฒนาที่ 4

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.