“ตู้ปันสุข..ยุคโควิด ค่ายรัตนพล” พื้นที่ปันน้ำใจ จากผู้ให้..สู่ผู้รับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID – 19

พล.พัฒนา 4 จัดทำโครงการ “ตู้ปันสุข” พล.พัฒนา 4 พื้นที่ปันน้ำใจ จากผู้ให้..สู่ผู้รับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID – 19 ณ บริเวณหน้าค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข.
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการแบ่งปันอาหารสามารถนำมาใส่ตู้ปันสุขเพื่อการแบ่งปัน #เฉลี่ยทุกข์ #เฉลี่ยสุข ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.