พล.พัฒนา 4 จัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อแจกจ่ายให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 63

พล.พัฒนา 4 ​จัดโครงการให้กำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ​ร่วมจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อแจกจ่ายให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)​ จำนวน 300 ชิ้น ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.