พล.พัฒนา 4 นำผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายในราคาถูก และแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63

พล.พัฒนา 4 โดย.. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดสงขลา อ.คลองหอยโข่ง และโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล นำผลผลิตทางการเกษตรภายในโครงการฯ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูก และแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ชุมชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.