พล.พัฒนา 4 ร่วมกับ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จัดโครงการให้ความรู้แก่กำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ​ ทั้งร่วมจัดทำเจลแอลกอฮอล์ ต้านภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63

พล.พัฒนา 4 ร่วมกับ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จัดโครงการให้ความรู้แก่กำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ​ ทั้งร่วมจัดทำเจลแอลกอฮอล์ ต้านภัย COVID-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วย และกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)​ ณ ร้อย.บก.พล.พัฒนา 4 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.