ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพให้ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จ.พัทลุง 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 63

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังจิตอาสา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละอำเภอ ของจังหวัดพัทลุง ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.