พัน.พัฒนา 4 จัดกิจกรรม “ARMY Delivery” เติมความสุข สร้างรอยยิ้ม แจกข้าวกว่า 700 กล่อง มอบให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63
พันโท วัชรพงษ์ ก้านลำภู ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 4 จัดทำโครงการ Army Delivery ร่วมกับ อบต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมแรงร่วมใจจัดทำอาหารกล่องมอบให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งคนชรา ,ครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน และเจ็บป่วยทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่

โดยหน่วยจัดรถครัวสนามสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมข้าวกล่อง กว่า 700 กล่อง ณ อาคารเอนกประสงค์ บ.ระตะ ม.3 ต.พังลา อ.สะเดาฯ พร้อมทั้ง จัด “รถจักรยานยนต์ ARMY Delivery” สำหรับพื้นที่เข้าถึงยากลำบาก

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.