ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 4 ทบทวนความรู้พื้นฐาน (unit school) ในเรื่อง การฝึกบรรเทาสาธารณภัย (การจำลองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ)

👉ร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนันสนุน #กองพลพัฒนาที่4
ได้ทำการฝึกทบทวนความรู้พื้นฐาน และการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (unit school) ในเรื่อง การฝึกบรรเทาสาธารณภัย (การจำลองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ) มีรายละเอียดดังนี้
– คุณสมบัติและอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง 10,000 ลิตร พร้อมวิธีการใช้งานรถ
– การใช้งาน, การม้วน, การวิ่งสายดับเพลิง และตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล พร้อมคำสั่งพร้อมท่าทางของชุดปฏิบัติงาน

– คุณสมบัติของชุดผจญเพลิง การใส่ชุดผจญเพลิง
– การจัดชุดเข้าดับเพลิงและการเคลื่อนที่เข้าดับเพลิง

👉เพื่อพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติในทุกขณะ

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.