กองพลพัฒนาที่4 เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

กองพลพัฒนาที่ 4 จัดการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจ ดังนี้.-
*สำหรับภารกิจช่วยเหลือ อุทกภัยทางน้ำ/ เปิด&เชื่อมเส้นทางคมนาคม
*สำหรับภารกิจดับเพลิง อัคคีภัย
*สำหรับภารกิจกู้ภัยกรณีเหตุภัยพิบัติ แผ่นดินไหว/ตึกถล่ม
*สำหรับภารกิจฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ
ร่วมกับ หน่วยงาน ปภ.12 , มท., อปท.และ กสทช. ในพื้นที่ภาคใต้

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.