กองพลพัฒนาที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2563  ตามนโยบาย ทบ. SMART SOLDIERS STRONG ARMY

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 63  เวลา 06.00

พล.พัฒนา 4 ได้ทำการแข่งขันทดสอบสมรรถภาพร่างกายของหน่วย นขต.พล.พัฒนา 4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้สมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตามนโยบายของกองทัพบก ​ณ ลานพื้นแข็ง ค่ายรัตนพล 4 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.