กองพลพัฒนาที่ 4 ได้ดำเนินการฝึกยิงปืนประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับการใช้อาวุธประจำกาย

กองพลพัฒนาที่ 4 ได้ดำเนินการฝึกยิงปืนประจำปี 2563 สำหรับนายทหารชั้นประทวน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กำลังพลมีความคุ้นเคยกับการใช้อาวุธประจำกาย เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 ณ สนามยิงปืน พล.พัฒนา 4 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.