ช.พัน.401/402 ร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง บ้านคลองสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ,ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 และ ช.พัน.5 พล.ร.5 สนับสนุนกำลังพลร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ต.คลองสระ ร่วมใจกันสร้างฝายมีชีวิตเพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ ณ พื้นที่ ม.8 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎ์ธานี

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.