กองพลพัฒนาที่4 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ในวโรกาสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอ.

กองพลพัฒนาที่4 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ในวโรกาสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในห้วงวันที่ 8-13 กันยายน 2563 ณ บริเวณประตู 1 โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.