พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการพลพัฒนาที่ 4

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 #กองพลพัฒนาที่4 ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการพลพัฒนาที่ 4 ระหว่าง พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา (ท่านเก่า) กับ พลตรี สิรภพ ศุภวานิช (ท่านใหม่) ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง…

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เร่งนำกำลังพล พร้อมเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน เหตุ…

#กองพลพัฒนาที่4 โดย ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 นำกำลังพล พร้อมเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน เหตุเพราะลมกระโชกแรง เนื่องจาก #พายุโนอึล และได้ดำเนินการตัดพร้อมขนย้ายต้นไม้…

กองพลพัฒนาที่4 นำกำลังพล พร้อมเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน เนื่องจาก…

#กองพลพัฒนาที่4 นำกำลังพล พร้อมเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน เหตุเพราะลมกระโชกแรง เนื่องจาก #พายุโนอึล และได้ดำเนินการตัดพร้อมขนย้ายต้นไม้ ที่กีดขวางจราจรและล้มทับบ้านเรือนของประชาชน…

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมทั้งประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่…

#พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา ..หน่วยฝึกทหารใหม่ #ค่ายรัตนพล เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62 เวลา 08.15 น. พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี รักษาราชการแทน เสธ.พล.พัฒนา 4…

กองพลพัฒนาที่4 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ…

กองพลพัฒนาที่4 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ในวโรกาสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในห้วงวันที่…