กองพลพัฒนาที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2563  ตามนโยบาย ทบ. SMART SOLDIERS STRONG ARMY

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 63  เวลา 06.00 พล.พัฒนา 4 ได้ทำการแข่งขันทดสอบสมรรถภาพร่างกายของหน่วย นขต.พล.พัฒนา 4 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้สมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตามนโยบายของกองทัพบก ​ณ ลานพื้นแข็ง ค่ายรัตนพล 4 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

กองพลพัฒนาที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก พร้อมกำกับดูแลความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับทหารใหม่…

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 10.30 พ.อ.สิรภพ ศุภวานิช รอง ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยคณะ ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 ในความรับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการรับทราบข้อเน้นย้ำ ผบ.ทบ., มทภ.4…

กองพลพัฒนาที่4 เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

กองพลพัฒนาที่ 4 จัดการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจ ดังนี้.- *สำหรับภารกิจช่วยเหลือ อุทกภัยทางน้ำ/ เปิด&เชื่อมเส้นทางคมนาคม *สำหรับภารกิจดับเพลิง อัคคีภัย…

กองพลพัฒนาที่4 จัดพิธีลงนามถวายพระพร ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 เวลา 1000 พ.อ.สิรภพ ศุภวานิช รอง ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 4 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

กองพลพัฒนาที่4 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม/จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา…

เมื่อ 28 ก.ค. 63 เวลา 19.00 พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี รักษาราชการแทน เสธ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และคณะแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.พัฒนา 4​ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม/จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา…

กองพลพัฒนาที่4 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ…

เมื่อ 28 ก.ค. 63​ เวลา 08.15 พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี รักษาราชการแทน เสธ.พล.พัฒนา 4 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ​…