Browsing Category

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ฟาร์มตัวอย่างฯ สัมผัสใหม่กับ #วิถีพอเพียง ที่คุณควรเรียนรู้!!

▶️เที่ยว..ช็อป..ชิม..ทัศนศึกษาได้ (เป็นกลุ่ม) ▶️สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ #สำนักงานฟาร์มตัวอย่าง หรือ #กองพลพัฒนาที่ 4

พล.พัฒนา​ 4 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ/สุขภาพที่ดีให้ กพ.…

พล.พัฒนา​ 4 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ทีมค่ายรัตนพล​ และทีมศูนย์วิจัยและพัฒนา​ประมงน้ำจืดจังหวัดสงขลา​ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ/สุขภาพที่ดีให้ กพ. และสร้างความรักสามัคคี ของหมู่คณะร่วมกับส่วนราชการ ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม​ Art​ stadium​…