Browsing Category

การฝึกทหารใหม่

กองพันทหารช่างที่ 401.. เปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่…

เมื่อ 1 พ.ย.62, 1030 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้ต้อนรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/62 และได้เปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่และสถานที่ต่างๆทีเกี่ยวข้อง เช่น…

เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 4 ตรวจเยี่ยม/ต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่ “ครอบครัวกองทัพบก” ผลัดที่…

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62 เวลา 14.30 น. พ.อ.วงศ์รัษฎ์ ศรีจันทร์ เสธ.พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยม/ต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่ "ครอบครัวกองทัพบก" ผลัดที่ 2/62 โดยมีกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ ได้ติดตามการฝึกและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน…

พิธีมอบหมวกและปิดการฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

เมื่อ 10 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและปิดการฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

พิธีปิดการฝึกและวันพร้อมญาติทหารใหม่ ค่ายรัตนพล

เมื่อ 11 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย รักษาราชการแทน รองเสธ​ พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกและวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา…

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู  ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 1/62 และแนะนำผู้บังคับบัญชา ณ อาคารพระยาแก้วโกรพพิชัย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อ 14 พ.ค.62  เวลา 09.00 น.

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา…

พ.อ.กฤษดา ​ เรืองจุ้ย​ เสธ.กรมพัฒนา​ 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมทั้งประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อ 14 พ.ค.62 เวลา 09.00 น.…