Browsing Category

การฝึกทหารใหม่

พิธีปิดการฝึกและวันพร้อมญาติทหารใหม่ ค่ายรัตนพล

เมื่อ 11 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย รักษาราชการแทน รองเสธ​ พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกและวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา…

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู  ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 1/62 และแนะนำผู้บังคับบัญชา ณ อาคารพระยาแก้วโกรพพิชัย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อ 14 พ.ค.62  เวลา 09.00 น.

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา…

พ.อ.กฤษดา ​ เรืองจุ้ย​ เสธ.กรมพัฒนา​ 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมทั้งประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อ 14 พ.ค.62 เวลา 09.00 น.…

ผบ.ช.พัน.401 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับการตรวจจาก รอง.มทภ.4 ณ ห้องอบรมหน่วยฝึก ช.พัน.401…

พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์  ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เพื่อเตรียมการพร้อมทั้งอบรมทหารใหม่ ณ ห้องอบรมหน่วยฝึกฯ  ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4  ค่ายอภัยบริรักษ์  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง  เมื่อวันที่…

ผบ.พล.พัฒนา 4​ ตรวจเยี่ยม​/ต้อนรับทหารใหม่ #น้องคนเล็ก​ เข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก…

เมื่อวันที่​ 1 พ.ค.62 ​เวลา​ 14.00 น. พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4​ ตรวจเยี่ยม การดำเนินการต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก โดยมีกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ ได้ติดตามการฝึกและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน…

ผบ.พัน.พัฒนา 4 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2561 ณ สนามหน่วยฝึก พัน.พัฒนา 4

พ.ท.วัชรพงษ์ ก้านลำภู ผบ.พัน.พัฒนา 4 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ปี 2561 เพื่อเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยให้มีความชำนาญ และเตรียมการตรวจสอบในระดับกองพลต่อไป ณ สนามหน่วยฝึก พัน.พัฒนา 4