Browsing Category

ช.401

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา…

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการพัฒนาสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่ปกคลุมกีดขวางทางน้ำ ณ…

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือ ควบคุม และติดตามสถานการณ์…

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 62 ศบภ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 โดย ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือ และติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง ในการต่อท่อ และยกเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกัน และควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง ณ…

กิจกรรมดีๆ “ฟันสวย ยิ้มใส” ในการตรวจสุขภาพฟัน และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก #ฟรี โดย…

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 62 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 และประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัด"กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส" ในการตรวจสุขภาพฟัน เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่กำลังพล และครอบครัว…

ศูนย์บริการจิตอาสาค่ายอภัยบริรักษ์ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.…

เมื่อ 1 ส.ค. 62 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4/รอง หน.ค่ายอภัยบริรักษ์ ( ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 และ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ) นำกำลังพล ศูนย์บริการจิตอาสาค่ายอภัยบริรักษ์ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.…

พิธีมอบหมวกและปิดการฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

เมื่อ 10 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและปิดการฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

ผบ.ช.พัน.401 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับการตรวจจาก รอง.มทภ.4 ณ ห้องอบรมหน่วยฝึก ช.พัน.401…

พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์  ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เพื่อเตรียมการพร้อมทั้งอบรมทหารใหม่ ณ ห้องอบรมหน่วยฝึกฯ  ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4  ค่ายอภัยบริรักษ์  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง  เมื่อวันที่…