Browsing Category

ช.401

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ซึ่งรับราชการครบกำหนด ปลดจากกองประจำการ…

เมื่อ 31 ต.ค.62  เวลา 09.00 น. พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วย พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ซึ่งรับราชการครบกำหนด…

กองพันทหารช่างที่ 401.. เปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่…

เมื่อ 1 พ.ย.62, 1030 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้ต้อนรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/62 และได้เปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่และสถานที่ต่างๆทีเกี่ยวข้อง เช่น…

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา…

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการพัฒนาสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา และวัชพืชที่ปกคลุมกีดขวางทางน้ำ ณ…

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือ ควบคุม และติดตามสถานการณ์…

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 62 ศบภ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 โดย ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือ และติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง ในการต่อท่อ และยกเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกัน และควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง ณ…

กิจกรรมดีๆ “ฟันสวย ยิ้มใส” ในการตรวจสุขภาพฟัน และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก #ฟรี โดย…

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 62 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 และประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้จัด"กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส" ในการตรวจสุขภาพฟัน เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่กำลังพล และครอบครัว…

ศูนย์บริการจิตอาสาค่ายอภัยบริรักษ์ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.…

เมื่อ 1 ส.ค. 62 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4/รอง หน.ค่ายอภัยบริรักษ์ ( ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 และ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ) นำกำลังพล ศูนย์บริการจิตอาสาค่ายอภัยบริรักษ์ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.…