Browsing Category

ช.401

พิธีมอบหมวกและปิดการฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

เมื่อ 10 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น. พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและปิดการฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4

ผบ.ช.พัน.401 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับการตรวจจาก รอง.มทภ.4 ณ ห้องอบรมหน่วยฝึก ช.พัน.401…

พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์  ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เพื่อเตรียมการพร้อมทั้งอบรมทหารใหม่ ณ ห้องอบรมหน่วยฝึกฯ  ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4  ค่ายอภัยบริรักษ์  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง  เมื่อวันที่…

ผบ.พล.พัฒนา 4​ ตรวจเยี่ยม​/ต้อนรับทหารใหม่ #น้องคนเล็ก​ เข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก…

เมื่อวันที่​ 1 พ.ค.62 ​เวลา​ 14.00 น. พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4​ ตรวจเยี่ยม การดำเนินการต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก โดยมีกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ ได้ติดตามการฝึกและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน…

ค่ายอภัยบริรักษ์ (ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 , ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4)…

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62 เวลา 10.00 น. ค่ายอภัยบริรักษ์ (ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 , ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4) โดย พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 หัวหน้าค่ายอภัยบริรักษ์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกวิชาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ…

ผบ.ช.พัน.401 นำกำลังพลฯ ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายและวัดดัชนีมวลร่างกาย (BMI) ประจำเดือน เม.ย.62 …

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62  เวลา 07.00 น. พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 พร้อมกำลังพลนายทหาร และนายสิบ ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายและวัดดัชนีมวลร่างกาย (BMI) ประจำเดือน เม.ย.62  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย และสั่งการของ ผบช. ณ…