Browsing Category

ช.402

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4  ช่วยเหลือชาวนา ขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำ บ้านหัวป่าเขียว พัทลุง

28 ส.ค.62 พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟูผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4  ทำการสนับสนุนรถโกยตัก เข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชกีดขวางทางน้ำ คลองหัวป่าเขียว-นางเหวน พื้นที่บริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ให้กับชาวนา บ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง ที่เดือดร้อน…

ผบ.ช.พัน.402/401 ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Army Land Evening Run 4 Series วิ่งล่องท่องค่าย…

เมื่อ 31 ก.ค.62  เวลา 15.00 พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4/หัวหน้าค่ายอภัยบริรักษ์ พร้อมด้วย พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 / รองหัวหน้าค่ายอภัยบริรักษ์ และกำลังพล นายทหาร ,นายสิบ และพลทหารกองประจำการ…

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ฝึกการใช้งานของเรือยางส่งข้าม 15 คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง…

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้สั่งการให้กำลังพล ร่วมฝึกการใช้งานของเรือยางส่งข้าม 15 คน แบบ 2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคุ้นเคย ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ศูนย์บริการจิตอาสาค่ายอภัยบริรักษ์ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.…

เมื่อ 1 ส.ค. 62 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4/รอง หน.ค่ายอภัยบริรักษ์ ( ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 และ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ) นำกำลังพล ศูนย์บริการจิตอาสาค่ายอภัยบริรักษ์ ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.…

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 ประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และแนะนำผู้บังคับบัญชา…

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู  ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 1/62 และแนะนำผู้บังคับบัญชา ณ อาคารพระยาแก้วโกรพพิชัย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อ 14 พ.ค.62  เวลา 09.00 น.

ผบ.ช.พัน.402ฯ มอบโล่เกียรติยศรางวัลดำลังพลดีเด่น ประจำเดือน เม.ย.62…

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู  ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้พบปะกำลังพล พร้อมมอบโล่เกียรติยศรางวัลดำลังพลดีเด่น ประจำเดือน เม.ย.62 และมอบเสื้อเหลืองให้กับผู้แทนแต่ละกองร้อย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลสำหรับเป็นเครื่องแต่งกายเนื่องในปีมหามงคล ณ…