Browsing Category

หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 4

พล.ต.จีรัชญ์​ บุญชญา​ ผบ.พล.พัฒนา​ 4​ เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ​…

เมื่อ​ 6​ ก.ค.61​ เวลา​ 1000​ พล.ต.จีรัชญ์​ บุญชญา​ ผบ.พล.พัฒนา​ 4​ เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ​ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง​ กองทัพบก​ และ​ มูลนิธิอุทกพัฒ​น์ ฯ​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ ปีงบประมาณ​ 2560​ พื้นที่​ ​…

พล.ต.จีรัชญ์​ บุญชญา​  ผบ.พล.พัฒนา​ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและประชาชน…

  เมื่อ 20 มิ.ย.61 เวลา 1000 พล.ต.จีรัชญ์​ บุญชญา​  ผบ.พล.พัฒนา​ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและประชาชน ร่วมพิธีส่งมอบถนนโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ดำเนินการโดย พล.พัฒนา 4…

พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล…

เมื่อ 25 เม.ย.61 เวลา 1000 พล.ต.จีรัชญ์  บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ 3 จชต. เร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ถนนสาย บ้านสำนักเอาะ - บ้านคลองช้างตาย ระยะ 1,250 เมตร ( ระยะที่ 1  ต.เขาแดง…

พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทาน พื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

เมื่อ 25 เม.ย.61 เวลา 1330 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน โครงการแก้มลิงบ้านบาโงกาบู ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนของกองทัพบก