Browsing Category

ข่าว นขต.บก.พลพัฒนา 4

ผบ.พลฯ ลงเยี่ยมบ้าน..แวะชมสวน พร้อมสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายรัตนพล

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย นขต.พล.พัฒนา 4 เข้าเยี่ยมกำลังพลและครอบครัว เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ของกำลังพล ตามโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" พร้อมมอบสิ่งของ…

พล.พัฒนา 4 นำผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายในราคาถูก และแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง…

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.63 พล.พัฒนา 4 โดย.. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดสงขลา อ.คลองหอยโข่ง และโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล นำผลผลิตทางการเกษตรภายในโครงการฯ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูก…

พล.พัฒนา 4 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมการผลิตกรดไฮโปรคลอรัส…

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 พล.พัฒนา 4 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมการผลิตกรดไฮโปรคลอรัส (Hypochlorous Acid) สำหรับทำน้ำยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อให้กำลังพลไ้ด้ต่อยอดในการผลิตใช้ในหน่วยต่อไป…

พล.พัฒนา 4 ร่วมกับ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จัดโครงการให้ความรู้แก่กำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ​…

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63 พล.พัฒนา 4 ร่วมกับ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จัดโครงการให้ความรู้แก่กำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ​ ทั้งร่วมจัดทำเจลแอลกอฮอล์ ต้านภัย COVID-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วย และกำลังพล…

พล.พัฒนา 4 จัดทำหน้ากาก Face Shield…

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 63 พล.พัฒนา 4 ​จัดโครงการให้กำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน ​ร่วมจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อแจกจ่ายให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)​ จำนวน 300 ชิ้น ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง…

ขอบคุณท่าน ผบ.พลฯ ที่ไม่เคยทิ้งให้เราต่อสู้อยู่ลำพัง Big Cleaning Day ..Covid-19

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 63 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลและแม่บ้าน ในกิจกรรมการทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในหน่วย และบ้านพักในค่ายรัตนพล ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า…