Browsing Category

ข่าว นขต.บก.พลพัฒนา 4

กองพลพัฒนาที่4 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ…

เมื่อ 28 ก.ค. 63​ เวลา 08.15 พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี รักษาราชการแทน เสธ.พล.พัฒนา 4 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ​…

กองพลพัฒนาที่4 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 พล.ต. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วย คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 4 และคณะผู้บังคับบัญชาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา…

พล.พัฒนา 4 ให้การต้อนรับคณะ ฐท.สข.ทรภ.2 เยี่ยมชมหน่วยและศึกษาดูงาน..

👉เมื่อ 23 มิ.ย.63 เวลา 09.00 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผบ.ฐท.สข.ทรภ.2 และคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมหน่วยและศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล, โครงการฟาร์มกล้วยไม้…

ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 4 ทบทวนความรู้พื้นฐาน (unit school) ในเรื่อง การฝึกบรรเทาสาธารณภัย…

👉ร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนันสนุน #กองพลพัฒนาที่4 ได้ทำการฝึกทบทวนความรู้พื้นฐาน และการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (unit school) ในเรื่อง การฝึกบรรเทาสาธารณภัย (การจำลองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ) มีรายละเอียดดังนี้ -…

“ตู้ปันสุข..ยุคโควิด ค่ายรัตนพล” พื้นที่ปันน้ำใจ จากผู้ให้..สู่ผู้รับ…

พล.พัฒนา 4 จัดทำโครงการ "ตู้ปันสุข" พล.พัฒนา 4 พื้นที่ปันน้ำใจ จากผู้ให้..สู่ผู้รับ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID - 19 ณ บริเวณหน้าค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข. นอกจากนี้…

ผบ.พลฯ ลงเยี่ยมบ้าน..แวะชมสวน พร้อมสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายรัตนพล

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วย ผบ.หน่วย นขต.พล.พัฒนา 4 เข้าเยี่ยมกำลังพลและครอบครัว เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ของกำลังพล ตามโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" พร้อมมอบสิ่งของ…