Browsing Category

ฝ่ายแผนและโครงการ

พล.พัฒนา 4 เร่งซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในห้วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. พล.พัฒนา 4 ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์(กองร้อย 3 มิติ)ในการปฏิบัติหน้าที่ห้วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 62 ณ บริเวณคลัง สป.5…

ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) นขต.พล.พัฒนา 4…

➡️เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 08.30 น. พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) ของหน่วยขึ้นตรง กองพลพัฒนาที่ 4 ประจำปี 2562 และการตรวจสภาพความพร้อมรบ…

ผบ.พล.พัฒนา 4​ ตรวจเยี่ยม​การเตรียมความพร้อม การต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่…

เมื่อวันที่​ 31​ ต.ต.61​ เวลา​ 09.00 น. พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4​ ตรวจเยี่ยม​การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่ครอบครัวกองทัพบก โดยมีกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ ได้ติดตามการฝึกและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลาน…

พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4​…

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4​ เป็นประธานการประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ​ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในห้วงวันที่ 19-25 ก.ย.61​…

พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา​ 4 เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบพื้นที่ถนน…

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา​ 4 เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบพื้นที่ถนน โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา (ระยะที่ 2) ประจำปี 2561 จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่…

พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ร่วมส่งมอบถนนตามโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และ…

เมื่อ 8 พ.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ร่วมส่งมอบถนนตามโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ( ถ.วังปลิง ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา และ ถ.ปทุมวิถี ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ) โดยมี…